نورپردازی حرفه ای پرتره فقط با این 20 روش انجام میشود

درک درست از نورپردازی می تواند شما را به یک عکاس حرفه ای تبدیل کند.

درعکاسی پرتره نورپردازی از لوکیشن بسیار مهمتر است.

در این آموزش ۲۰ روش , ساده , سریع , علمی و عملی آموزش داده شده که نورپردازي‭ ‬حرفه‭ ‬اي‭ ‬پرتره‭ ‬

فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬20‭ ‬روش‭ ‬انجام‭ ‬ميشود